×

Poruka

EU Direktiva o e-Privatnosti

Da bismo poboljšali Vaše korisničko iskustvo prilikom pregledavanja stranica, te kako bi ona radila ispravno, ova stranica na vaše računalo sprema malu količinu informacija zvanih kolačići (cookies). Korištenjem stranice skg-ogulin.hr pristajete na njihovu upotrebu. Ako odlučite blokirati kolačiće i dalje ćete moći pregledavati stranicu, no neke njezine funkcionalnosti neće Vam biti dostupne.

Pregledajte PRAVILA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Pogledajte e-Privacy Directive Documents

Pogledajte GDPR Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ODLAGALIŠTE

Prikupljeni otpad deponira se na gradskom odlagalištu SODOL u postojeću vrtaču i prekriva inertnim materijalom. Ulazak na odlagalište je kontroliran, svaki se evidentira i usmjerava na mjesto predviđeno za istovar.

Odlagalište otpada Sodol ima status privremenog odlagališta, za rad kojeg je ishođena privremena dozvola od nadležnog županijskog ureda.

DSCF0759

Odlagalište Sodol

Odlagalište se koristi od 1976. godine i prema procjeni do sada je odloženo cca 20 000 m3 otpada.

Kapacitet odlagališta prema studiji utjecaja na okoliš povećava se predviđenim radovima sanacije te se otvara novo polje za odlaganje otpada ukupne površine 10 000 m2 i moguće visine odlaganja do +10 metara, ukupno oko 90 000 m3 novog odlagališnog prostora.

DSCF0775

Odlagalište Sodol

Od opreme na odlagalištu posjedujemo rampu na ulazu i kućicu za službenog djelatnika.

Radno vrijeme odlagališta je radnim danom ponedjeljak-petak od 8 – 16,00 sati, a subotom od 9-13,00 sati.

Dežurni službenik vodi evidenciju o korisniku i količini odloženog otpada.

Za radnog vremena odlagališta, građani mogu vlastitim prijevozom dovesti i deponirati otpad. Na ulazu u odlagalište moraju predočiti osobnu iskaznicu i otpad deponirati na mjesto na koje ih uputi dežurni radnik. Za građane Ogulina deponiranje je besplatno.

Odlagalište je u sanaciji prema Planu sanacije odlagališta komunalnog otpada Sodol u Ogulinu sa nastavkom rada do zatvaranja, za koji je ishođena građevinska dozvola, odnosno Potvrda glavnog projekta u siječnju 2011.g.

Sastavni dio Plana sanacije je Studija utjecaja na okoliš koja propisuje mjere zaštite okoliša, te praćenje stanja okoliša.

U tom smislu, tvrtka Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.je izvršila slijedeće:

 • ogradila odlagalište žičanom ogradom
 • uredila minimalni protupožarni pojas oko odlagališta
 • uvela redovitu nazočnost radnika koji kontrolira ulazak vozila na odlagalište i vrši potrebnu evidenciju.

Godišnje se vrši dva puta mjerenje deponijskog plina putem ovlaštenom laboratorija ANT d.o.o. iz Zagreba.

Prema zadnjim mjerenjima od 27.07. 2011.g. koncentracija deponijskog plina na odlagalištu Sodol je u dozvoljenim granicama i ne postoji nikakva opasnost za ljudsko zdravlje i okoliš. Svakih 15 dana se vrši razgrtanje otpada i prekrivanje inertnim materijalom (pijesak ili zemlja).

Početkom siječnja 2012.g. došlo je do požara na odlagalištu. Sanacija požara obavljena je gašenjem velikim količinama vode od strane vatrogasaca, preslagivanjem otpada u količini od 4000 m3, te prekrivanjem inertnim materijalom u količini od cca 250 m3.

Odlagalište je trenutačno pod svakodnevnim nadzorom vatrogasaca, stručnih i inspekcijskih službi zaštite okoliša i nema opasnosti od onečišćenja okoliša.

Pogledaj izvještaj:

Analiza koncentracije deponijskih plinova 14.03.2014

Analiza koncentracije deponijskih plinova 09.09.2014.

Važna obavijest prilikom ulaska na odlagalište otpada – pogledaj

DSCF0778

Kontejneri za posebne kategorije otpada

U cilju odvojenog prikupljanja otpada na odlagalištu Sodol formirano je posebno sabirno mjesto tzv. Eko-otok, na kojemu građani bez naknade mogu odložiti slijedeće vrste otpada: Plastika; Gume; Papir i karton; Električni i elektronski otpad.

Picture 6 004

Ulaz na Odlagalište

Odlagalište otpada Sodolhttp://www.skg-ogulin.hr/wp-content/uploads/2014/04/sodol-300x201.jpg 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" style="margin: 0px 10px 5px 0px; padding: 2px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(227, 227, 227); outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">

Odlagalište otpada Sodol

CJENIK USLUGA

 1. SKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ZA FIZIČKE OSOBE U INDIVIDUALNOM STANOVANJU-MJESEČNO

(obiteljske kuće-4 odvoza mjesečno-1 odvoz u tjednu)

r.br. Naziv usluge Jedinica mjere Cijena u kn sa PDV-om -13%
1. Skupljanje i odvoz kom.otpada Posuda 120 lit. 44,09
1 a. Skupljanje i odvoz kom.optada Vrećica 60 lit. 21,70
1 b. Skupljanje  i odvoz kom.otpada u prigradskim naseljima Zajednička posuda 1100 lit ili pojedinačna posuda 120 lit 44,09
2. Skupljanje i odvoz kom.otpada za samačka domaćinstva i kuće za odmor Posuda 120 lit. 30,86
3. Skupljanje i odvoz kom.otpada Posuda 240 lit. 79,10
4. Skupljanje i odvoz kom.otpada Vreća 120 lit/jednokratno 10,00
4 a. Skupljanje i odvoz kom.otpada Vreća 60 lit/jednokratno 6,00

Napomene:

Cijene vreća odnose se na jednokratno odlaganje i koristi se isključivo uz posudu.

Korisnicima socijalne pomoći odobrava se popust od 75% na gore navedene cijene.

 1. SKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ZA FIZIČKE OSOBE U KOLEKTIVNOM STANOVANJU-MJEEČNO

(stambene zgrade, korištenje zajedničkih posuda za otpad – 4 odvoza mjesečno-1 odvoz u tjednu)

r.br. Naziv usluge Jedinica mjere Cijena u kn sa PDV-om 13 %
1. Skupljanje i odvoz kom.otpada 1 član kućanstva 26,50
2. Skupljanje i odvoz kom.otpada 2 člana kućanstva 32,61
3. Skupljanje i odvoz kom.otpada 3 člana kućanstva 38,65
4. Skupljanje i odvoz kom.otpada 4 člana kućanstva 44,09
5. Skupljanje i odvoz kom.otpada 5 članova kućanstva 50,62

Napomena:

Korisnicima socijalne pomoći odobrava se popust od 75 % na gore navedene cijene.

 1. SKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA

ZA PRAVNE OSOBE- MJESEČNO ( korištenje vlastite ili zajedničke posude za otpada čiji volumen određuje SKG d.o.o., a odnosi se na 4 odvoza  mjesečno- 1 odvoz u tjednu

r.br. Naziv usluge Jednica mjere Cijena u kn sa

PDV-om 13 %

1. Skupljanje i odvoz kom.otpada Posuda 120 lit. 62,15
2. Skupljanje i odvoz kom.otpada Posuda 240 lit. 122,04
3. Skupljanje i odvoz kom.otpada Posuda 360 lit 184,19
4. Skupljanje i odvoz kom.otpada Posuda 660 lit. 325,44
5. Skupljanje i odvoz kom.otpada Posuda 770 lit. 401,15
6. Skupljanje i odvoz kom.otpada Posuda 1100 lit. 587,60
 1. SKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA PO POZIVU
     r.br. Naziv usluge Jedinica mjere Cijena u kn sa PDV-om 25 %
1. Prijevoz i odlaganje kom.otpada po pozivu, pravne osobe,jednokratno Kontejner  5000 lit 547,50
2. Prijevoz i odlaganje kom. otpada po pozivu, pravne osobe, jednokratno Pres kontejner 10 m3 1.095,00
3 Najam kontejnera za glomazni otpad- po pozivu- fizičke osobe(uključuje odlaganje i prijevoz) Kontejner  5000 lit. 187,50
 1. DEPONIRANJE KOMUNALNOG OTPADA NA ODLAGALIŠTE SODOL VLASTITIM PRIJEVOZOM
r.br. Naziv usluge Jedinica mjere  Cijena u kn sa PDV-om 25 %
1. Deponiranje kom.otpada pravne osobe    m3 118,75
2. Deponiranje kom.otpada fizičke osobe do 2 m3 Besplatno
3. Deponiranje kom.otpada fizičke osobe preko  2m3 118,75/m3

 Cjenik se primjenjuje od 01.01.2017.g.

RASPORED ODVOZA OTPADA U TJEDNU

Ponedjeljkom:
I.G. KOVAČIĆA, I.B. MAŽURANIĆA, J.J. ŠTROSMAJERA, J.B. JELAČIĆA, VLADIMIRA NAZORA, KARDINALA A. STEPINCA, BERNARDINA FRANKOPANA, LB. MAŽURANIĆ, STARA CESTA DO TUNELA ZAGRAD S ODVOJKOM, NOVA CESTA, GORICA, MALA CESTA, KRČI, STRUGA, VIJENAC I. MARINKOVIĆA, DOBRIĆI U OTOKU, ŠEGANI, ZAGORJE, RIBARICI (DIO), OTOK-ODVOJAK, ZULEJKINA

Utorkom:
PRAPUČANSKA DRAGA, KOPELE, KLEČKA, KLANCI, VRTAČE, DOBRINA, BUKOVNIČKA, GRDEŠIĆKA, VOĆARSKA, BUKOVNIK, BUKOVNIČKI ODVOJAK, BROD, BRODSKI ODVOJAK, VIJENAC T. UJEVIĆA, BOLNIČKA, VRTAČKI ODVOJAK, O. HRELJIN, PUŠKARIĆI (GORNJI), GORICA

Srijedom:
PEŠĆENICA, DUGAVE, BREZIK, KUČINIĆI, RTIĆ, DO REST. SABLJ., DUJMIĆI, RIBARICI, SABLJACI, BOŠT, GAVANI 1,2,3, KALCI, HUMAC, DLAKOVAC, DESMERICE UZ ROK, ŠKARA, GAVANI, SALOPEK SELO

Četvrtkom:
I.G. KOVAČIĆA, LB. MAŽURANIĆA, J.J. ŠTROSMAJERA, J.B. JELAČIĆA, VLADIMIRA NAZORA, KARD. A. STEPINCA, B. FRANKOPANA, LB. MAŽURANIĆ, SV. JAKOV, D. CESARIĆA, ULICA SV. ROKA, LOMOŠČANSKA CESTA, B.FRANKOPANA OD- HAČKA DO MOSTA, OTOK OŠTARIJSKI, LJ. GAJA, TURKOVIĆI, BRESTOVAC, VITUNJ, PUŠKARIĆI (DONJI), SV. PETAR, KIRASIĆI, VUČIĆI, KRLENAC, ZEČEVA, P. PRERADOVIĆA,SABORČANSKA, A. ŠENOE

Petkom:
A. ŠENOE DO PREVOZA UZ PRUGU, PREVOZ-VENTILATOR, ŠKRILE I PROCE, KUT, RADNIČKI PUT, J.J. ŠTROSMAJERA- UZ PRUGU, DRENOVAC, ŽEGAR, PODVRH, ŠKRILE II, DRAŽICE, JASENAK SVAKI DRUGI- PETAK, MUSULINSKI POTOK – SVAKI DRUGI PETAK, KUT, VIJENC I. MARINKOVIĆA

Kontejner - 5000 litarahttp://www.skg-ogulin.hr/wp-content/uploads/2014/04/img_09-300x159.jpg 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" style="margin: 0px 10px 5px 0px; padding: 2px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(227, 227, 227); outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">

Kontejner – 5000 litara

 

RAZVRSTAVANJE OTPADA

Letak: pilot-projekt razvrstavanja otpad na kućnom pragu

Kada se govori o gospodarenju otpadom jedan od prioriteta je izdvajanje korisnog otpada koji se može prerađivati.
U tu svrhu Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin je na području Grada Ogulina postavilo zelene otoke na 19 lokacija.Zeleni otoci su mjesto na javnoj površini na kojem se nalazi više posuda za prihvat odvojeno sakupljenog materijala.

Od korisnih komponenti sustavom odvojenog prikupljanja izdvajaju se papirnati i kartonski otpad, otpadni PET (plastika), staklo i metali, odnosno otpad koji u velikoj većini spada u ambalažni otpad, te iskorištena odjeća i obuća.

Detaljnije upute o pravilnom razvrstavanju otpada možete pronaći u promidžbenom letku: promidžbeni letak.

LOKACIJE ZELENIH OTOKA:

 • Mjesni odbor Sv. Jakov (Dom Jablanovo)
 • Mjesni odbor Lomost (Škrile)
 • Mjesni odbor Zagorje
 • Mjesni odbor Žegar-Podvrh
 • Mjesni odbor Prapuće-Zagrad
 • Mjesni odbor Hreljin Ogulinski
 • Mjesni odbor Salopek selo
 • Mjesni odbor Proce
 • Mjesni odbor Ribarići
 • Mjesni odbor Musulinski potok
 • Mjesni odbor Turkovići
 • Mjesni odbor Sveti Petar – Puškarići
 • Ivana Gorana Kovačića (Gradska tržnica)
 • Vijenac Ive Marinkovića (kod trgovine i kbr. 9)
 • Saborčanska ulica
 • Mala cesta
 • Bošt
 • Struga (kod kbr.1 i 11)
 • Vitunj
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Eko otok – Puškarići

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Eko otok – MO Lomost

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Eko otok – Struga

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Eko otok – MO Sv. Jakov

ISO CERTIFIKATI

iso

Info

STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o. OGULIN

+(385) 47 811 488

info@skg-ogulin.hr

Ivana Gorana Kovačića 8, 47300 Ogulin

Posljednje objave

Zaštita podataka

© 2018 STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO. Sva prava pridržana. >